Miesiąc: Czerwiec 2018

Jak definiować kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy to cena pieniądza obcej wyrażona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, będzie to informacja, ile jednostek waluty krajowej trzeba wydać, aby kupić jednostkę waluty innego kraju.  DEWALUACJA – Wykonana przez władze monetarne (obniżka kursu pieniądza danego kraju, w odwołaniu do kursów pozostałych walut. Jej zadaniem będzie zwiększenie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, bowiem czyni ona wytworzone przez nich produkty tańszymi w innych krajach. Efekty dewaluacji będą krótkotrwałe, gdyż wpływają na przyrost inflacji (drożeć będą dobra z importu). Oprócz tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym kraju, zachęca

Więcej